Qui està connectat?

Aula virtual

 

PRIMERA EXPOSICIÓ DE LA MEMÒRIA VISUAL DE L'IES

AGOST CURS 2013-2014


Us convidem a tots i a totes a visitar la Primera Memòria Visual del curs 2013-2014. L'exposició dels treballs romandra a la Casa de Cultura d'Agost des del dia 21 d'octubre fins al 26 d'octubre.

 

 

PRIMERA EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA VISUAL DEL IES

AGOST CURSO 2013-2014

 

Os invitamos a todos y a todas a visitar nuestra Primera Memoria Visual  del curso 2013-2014. La exposición de los trabajos permanecerá en la Casa de Cultura de Agost desde el día 21 de octubre hasta el 26 de octubre.

 


 

DIA 5 DE SETEMBRE: LLIURAMENT D'HORARIS

 

 1r I 2n D'ESO A LES 10,30H

3r I 4t D'ESO I 2n PQPI A LES 12,00H

 

 DíA 5 DE SEPTIEMBRE: ENTREGA DE HORARIOS

 

 1º y 2º DE ESO A LAS 10,30H

3º Y 4º DE ESO Y 2º PCPI A LAS 12,00H

 

 


 PROVES HOMOLOGADES D’ANGLÈS I

FRANCÉS(A2) CURS 2013-2014 


 Segons l'ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, a partir del dia 27 de gener i fins al 31 de gener, es pot fer la sol·licitut de desenvolupament de les proves homologades A2 d'anglès i francès, a la secretaria del centre. 

 

Per a més informació mirar l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina.

 

Según la ORDEN 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, por la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel Básico de las lenguas alemana, francesa, inglesa e italiana, cursadas por alumnado de Educación Secundaria y de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, a partir del día 27 de enero hasta el 31 de enero, se puede hacer la solicitud de desarrollo de las pruebas homologadas A2 de inglés y francés, en la secretaría del centro. 

 

Para más información mirar el apartado NOVEDADES de esta página. 

 


MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE EN ESO

Us comuniquem que el passat 17 de desembre es va publicar en el DOGV, la Resolució per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en ESO.

Segons aquesta Resolució, per al present curs 2013-2014 les proves extraordinàries que fins ara es realitzaven en el mes de setembre en ESO, s'avancen i es realitzaran a JULIOL

 

 


 

Benvinguts a la nostra pàgina


 

Benvinguts a la pàgina web de l'institut d'Agost www.iesagost.edu.gva.es 


 

Eixida a la Serra per l'alumnat de PQPI i 3r d'ESO de l'IES Agost 


 

 Visita al laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant per l'alumnat de 3r d'ESO de l'IES Agost 

La visita es va fer el passat dia 25 de novembre i vam tenir com a "guia" al professor de Geografia Física Jorge Olcina