Qui està connectat?

Aula virtual

ENTREGA DE NOTES:

11 DE JULIOL A LES 10,00H


ENTREGA DE NOTAS:

11 JULIO A LAS 10,00H

 

 LLISTA DE LLIBRES 2014-15/

LISTA DE LIBROS 2014-2015


Teniu tota la informació sobre els llibres del proper curs escolar 2014-15 a l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina web/ Tenéis toda la información sobre los libros del próximo curso escolar 2014-15 en el apartado NOVEDADES de esta página Web. 


EXÀMENS DE JULIOL


EXÁMENES DE JULIO

Com ja sabeu tots, els exàmens de setembre passen a Juliol i com ja se us ha informat i està penjat en el tauló i a la porta de l'IES Agost, l'horari d'exàmens i el calendari és/Como ya sabéis todos, los exámenes de septiembre pasan a Julio y como ya se os ha informado y está colgado en el tablón y puerta del IES Agost, el horario de exámenes y calendario es :

 

HORES /HORAS

DIMARTS/MARTES 8

DIMECRES/MIÉRCOLES 9

8,00-9,00H

L. CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

9,00-10,00H

C.NAT/BIOLOG.

CC.SOCIALS/CIUTADANIA/ÈT.

10,00-11,00H

ED.FÍSICA/TECNO.

VALENCIÀ

11,00-12,00H

F-Q/RELIG.

PLÀSTICA/LLATÍ

12,00-13,00H

ANGLÈS

INFORMT./FRANCÉS

13,00-14,00H

MÚSICA

 


 CAMPUS CIENTÍFIC D'ESTIU 2014 

CAMPUS CIENTÍFICO DE VERANO2014

 Convocatòria del MEC d'ajudes pera a participar en el "Campus Científic d'Estiu" per alumnes de Secundària, 2014, Resolució de 19 de març de 2014/  Convocatoria del MEC de ayudas para paraticipar en el "Campus Científico de Verano" 2014, Resolución del 19 de marzo de 2014.

El MEC convoca ajudes per a participar en el "Campus Científic d'Estiu" 2014 per alumnat de 4t d'ESO.

El termini per a demanar-les finalitza el 25 d'abril.

Informació completa a l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina.

 

 


 PROVES HOMOLOGADES D’ANGLÈS I

FRANCÉS(A2) CURS 2013-2014 


 Segons l'ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, a partir del dia 27 de gener i fins al 31 de gener, es pot fer la sol·licitut de desenvolupament de les proves homologades A2 d'anglès i francès, a la secretaria del centre. 

 

Per a més informació mirar l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina.

 

Según la ORDEN 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, por la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel Básico de las lenguas alemana, francesa, inglesa e italiana, cursadas por alumnado de Educación Secundaria y de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, a partir del día 27 de enero hasta el 31 de enero, se puede hacer la solicitud de desarrollo de las pruebas homologadas A2 de inglés y francés, en la secretaría del centro. 

 

Para más información mirar el apartado NOVEDADES de esta página. 

 


MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE EN ESO

Us comuniquem que el passat 17 de desembre es va publicar en el DOGV, la Resolució per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en ESO.

Segons aquesta Resolució, per al present curs 2013-2014 les proves extraordinàries que fins ara es realitzaven en el mes de setembre en ESO, s'avancen i es realitzaran a JULIOL

 

 


 

Benvinguts a la nostra pàgina


 

Benvinguts a la pàgina web de l'institut d'Agost www.iesagost.edu.gva.es 


 

Eixida a la Serra per l'alumnat de PQPI i 3r d'ESO de l'IES Agost 


 

 Visita al laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant per l'alumnat de 3r d'ESO de l'IES Agost 

La visita es va fer el passat dia 25 de novembre i vam tenir com a "guia" al professor de Geografia Física Jorge Olcina